Aktualności - Osiek

20-lecie Liceum Ogólnokształcącego

17.10.2011
0 0 0 0
Osiek

Z okazji 20-lecia istnienia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Osieku

z a p r a s z a m y    n a    u r o c z y s t o ś c i     j u b i l e u s z o w e

połączone z II zjazdem absolwentów szkoły,

które odbędą się dnia 09.06.2012r.
 
pełne ogłoszenie
 


Źródło: www.zsosiek.pl